Althing

12.04.2015 17:45

Althing (z islandštiny "všeobecné schormáždění") je islandský parlament, který se řadí mezi jedny z nejstarších na světě. Náčelníci vesnic, godové, se poprvé sešli na pláni, zvané Tvingelir ("sněmovní louka") již od roku 930 a na tomto místě se sněmy konaly až do roku 1798.
Schromáždění vykonávalo zákonodárnou a soudní moc na ostrově. K omezení úlohy Althingu doělo po připojení Islandu k Norsku v roce 1262.
Přijaté zákony byly od té doby podmíněny souhlasem norské koruny, která měla zároveň moc zákony diktovat bez ohledu na souhlas islanďanů. Faktické zrušení Althingu jakožto zákonodárného sboru přišlo po připojení Norska k Dánsku roku 1397 (Kalmarská unie).
Schromáždění od té doby vykonávalo pouze soudní pravomoc a přestalo být sněmem všech předáků z celého ostrova. V roce 1801 bylo úplně zrušeno. K formálnímu obnovení činnosti došlo v roce 1843, k prvnímu obnovenému zasedání o dva roky později. Tehdy měl 20 členů volených a 6 jmenovaných králem, který měl zároveň právo zákony vetovat (=neomezená moc přijetí znemožnit, avšak žádná možnost změny prosadit). Od té doby zasedá v kamenné budově v Reykjavíku. Autonomie Islandu byla obnovena roku 1918, přičemž Althing získal zákonodárné právo.
Ústava
byla přijata v roce 1934. Počet poslanců i komor se od té doby mnohokrát změnil, stávající jednokomorový parlament se 63 členy je od roku 1991. 

↓Budova Althingu

↓Interiér Althingu

↓Národní park Þingvellir