El Camino Real de Tierra Adentro

29.12.2014 19:14

El Camino Real de Tierra Adentro
(ˇKrálovská vnitrozemská cestaˇ)

El Camino Real de Tierra Adentro, také známa jako cesta Santa Fe, byla 2560 kilometrů dlouhá obchodní cesta táhnoucí se z Mexico City do Santa Fe v Novém Mexiku (USA). Cesta se používala od 16. do 19. století, tudíž celých 300let! Krátce po dobytí Tenochtitlánu začali španělští conquistadoři podnikat první výpravy z Ciudad de México za účelem rozšíření nově nabytého panství a zajistit větší zdroje bohatství pro španělskou korunu. Ze začátku průzkumníci využívali systém cest původních indiánských národů, které byly využívány pro výměnu zboží mezi mezoamerickými kulturami (centrální a jižní Mexiko) a pueblovými indiány (sever Mexika a jihozápad USA). Na konci 16. Století se severní cesta ustálila a dostala název Camino Real de Tierra Adentro. Ačkoli byla cesta využívána hlavně v těžebním průmyslu, také se postarala o vytvoření společenských, kulturních a náboženských vazeb zejména mezi španělskými a indiánskými kulturami.
Procházela přes mexické státy México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango a Chihuahua, dále pak Texas a Nové Mexiko ve Spojených státech amerických.
V roce 2010 byla část Královské vnitrozemské cesty zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pod společným zápisem figuruje 55 různých lokalit rozmístěných po celé trase na mexickém území. Jedná se o historická centra měst, kláštery, kostely, školy, celé obce, kratší úseky stezky, mosty, haciendy a další.
Více foto naleznete ve fotogalerii.