European Day of Languages

20.09.2014 16:07

Od roku 2001 se 26. září každoročně slaví Evropský den jazyků pořádaný Evropskou Unií a Radou Evropy (https://edl.ecml.at/). Připomínají si ho miliony lidí napříč 45 zúčastněnými zeměmi. Oslavuje se jazyková rozmanitost Evropy a podpora výuky jazyků. Naše škola se oslav letos účastnila poprvé. Celou akci si vzala na starosti V4. G s třídní učitelkou Evou Kotrčkovou. Pro všechny ostatní třídy byl připraven jazykový kvíz, který se konal místo 5. a 6. vyučovací hodiny a hudební kvíz, který spočíval v hádání hymen vybraných evropských států. Vždy před koncem prvních 5 vyučovacích hodin zazněla ve školním rozhlase jedna hymna a 23 zástupců z kvarty se rozběhlo za "svou" třídou, tedy za třídou, kterou měli na starosti, dozvědět se, která hymna právě hraje. Některé hymny, jako např. Francie a Rusko, byly lehčí než např. Maďarsko či Vatikán, ale většině tříd nedělalo rozpoznávání problémy. Naneštěstí pro kvartu se stalo, že mělo 6 tříd stejný počet správně uhodnutých hymen, tudíž přišel na řadu rozstřel. V rozstřelu zněla taktéž hymna, a to právě ta maďarská. Ani z rozstřelu nám bohužel nevyšel jednoznačný vítěz, proto bylo oceněno všech prvních šest tříd - 4.A, V7.G, 2.B, 2.C, 3.C a 3.D. V jazykovém kvízu, který nebyl vůbec lehký, si nejlépe vedla třída 2.A, která překvapivě porazila i mnohem starší studenty. Naštěstí pro kvartu proběhla celá akce bez problémů a myslím, že dort, který dostali od své třídní učitelky, byl zasloužený :)

V příloze kompletní výsledková listina a jazykový kvíz.

Vysledky_trid.docx (16632)
jazykový_kvíz_hotov.pptx (1165835)